KONTAKT

ŽENSKI NOGOMETNI KLUB PREGRADA
Adresa: Lj. Gaja 32, 49218 Pregrada
e-mail: znkpregrada@gmail.com
Sanja Škrinjar, predsjednica +385(0)98 133 44 14, e-mail: sanja1skrinjar@gmail.com
Zlatko Šorša, direktor +385(0)91 377 37 70, e-mail: sorsazlatko@gmail.com
Biserka Babić, tajnica +385(0)91 552 07 78, e.mail:uo.pregrada@hok.hr
Boris Cesarec, voditelj škole nogometa +385(0)99 341 18 77, e-mail:cesarec.boris@gmail.com

IBAN: HR9223400091110026900
OIB: 30660158989